Zasady funkcjonowania systemów ALC oraz MGC

Przed zakupem urządzenia wzmacniającego sygnał sieci komórkowej należy zwrócić uwagę czy urządzenie posiada systemy autokontroli ALC oraz MGC. Urządzenia wyposażone w te funkcję pozwalają zapobiec wprowadzeniu zakłóceń do sieci GSM jak może mieć to miejsce w przypadku urządzeń nieposiadających tych funkcji.

Na prawidłową pracę urządzenia wzmacniającego sygnał sieci komórkowej składa się kilka czynników, jednym z najważniejszych jest poziom sygnału wejściowego tzn. moc sygnału który dociera do wzmacniacza z anteny zewnętrznej. Zbyt mała moc sygnału wejściowego spowoduje "słabszą" pracę urządzenia, natomiast zbyt duża moc sygnału wejściowego może spowodować samo oscylację układu czego skutkiem będzie wprowadzenie zakłóceń do sieci GSM.

Funkcja ALC (Automatic Level Control) pozwala wzmacniaczowi sygnału GSM automatycznie stłumić sygnał wejściowy do odpowiedniego poziomu, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia.

Urządzenia dobrej klasy posiadają funkcję ALC pozwalającą na automatyczną zmianę mocy sygnału wejściowego poprzez jego stłumienie w zakresie 0-20 dB, jeżeli pomimo stłumienia sygnału o wartość 20 dB sygnał wejściowy wciąż będzie zbyt mocny urządzenie automatycznie wyłączy się, aby nie wprowadzić zakłóceń do sieci GSM.OBIEKT BADANY REPEATER GSM - PREMIUM

Schemat pomiarowy.

Dane wchodzące.:

  1. Poziom sygnału wchodzącego -65 dBm (bardzo dobry)
  2. VSWR anten pomiarowych 1.2 i 1.2 (bardzo dobry)
  3. Izolacja między antenami repeatra - rodzaj beton strop 5 sztuk (4 piętra) (bardzo dobry)
  4. Długość trasy kablowej dach - serwis = 21m

 

 Rysunek nr 1 (schemat)

1. Obiekt badany.

fot. 1 Repeater ZRD10-GSM

Schemat pomiarowy wg rys (schematu) nr 1.

Opis przeprowadzanego pomiaru.: Urządzenie zostało zainstalowane wg instrukcji obsługi. Z opisu sprzedawców wynika, że urządzenie powinno przywrócić zasięg na obszarze 300m2. Antena zewnętrzna podłączona do portu anteny zewnętrznej umieszczonej na obudowie urządzenia po prawej stronie. Antena weenętrzna mikropaskowa została zainstalowana do portu anteny wewnętrznej. Między antenami wew i zew została zachowana izolacja zakładana przez producenta. Na antenę zewnętrzną został podany sygnał o poziomie -65dBm.

Poniżej zaprezentowana została funkcja ALC przy zbyt dużym poziomie sygnału wejściowego, do przeprowadzonej prezentacji użyte zostały następujące urządzenia:

1. Analizator Widma Bird Signal Hawk Model: SH-362S

2. Wzmacniacz Sygnału GSM MKR55-900 PREMIUM

3. Antena zewnętrzna PATCH 800-2500 MHz

4. Antena wewnętrzna mikropaskowa

Poniższy film prezentuje pracę systemu ALC, w chwili włączenia urządzenia system ALC informuję użytkownika za pomocą diody ALARM (kolor Czerwony) o przekroczeniu poziomu sygnału powyżej maksymalnej wartości tłumienia 20dB. Powoduje to wyłączenie urządzenia po 10 sekundach.

Wzmacniacz sygnału pracuje prawidłowo w chwili gdy dioda alarm świeci się na zielono, w chwili gdy świeci się kolorem czerwonym, pomarańczowym, bądź zgasła oznacza to że możliwości kontroli systemu ALC polegającej na tłumieniu sygnału wejściowego zostały przekroczone.

W sytuacji gdy system ALC nie będzie w stanie automatycznie zapewnić odpowiedniej mocy sygnału wejściowego konieczne jest wykorzystanie systemu MGC (Manual Gain Control).

System MGC pozwala użytkownikowi na dodatnie tłumienia sygnału wejściowego w zakresie 0-31 dB, zarówno dla pasma UPLINK (od abonenta do stacji bazowej) jak i również pasma DOWNLINK (od stacji bazowej do abonenta) niezależnie. Zmiana wartości tłumienia systemu MGC odbywa się za pomocą przełączników znajdujących się na obudowie wzmacniacza.

Poniżej zaprezentowana została zasada działania systemu MGC, na ekranie analizatora widma można zaobserwować spadającą moc sygnału wejściowego po ręcznym użyciu systemu MGC.

Prawidłowa wartość tłumienia sygnału zostanie osiągnięta w chwili gdy dioda alarm zapali się na zielono.


Oba te systemu autokontroli pozwalają użytkownikowi na bezpieczne korzystanie z urządzenia jakim jest wzmacniacz sygnału sieci komórkowej.

Podsumowując najważniejsze cechy i zalety funkcji ALC oraz MGC to:

  • Zabezpieczenie przeciw samo oscylacji układu
  • Zabezpieczenie przeciw wprowadzeniu zakłóceń do sieci GSM odbieranych przez Operatora w Paśmie UPLINK
  • Dokładniejsze dostosowanie parametrów pracy urządzenia do warunków zewnętrznych w danej lokalizacji
  • Zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzenie wzmacniającego sygnał GSM nawet w przypadku nieprawidłowo wykonanej instalacji